Phone: 98601713     Email: post@byggrehab.no

Fliser

Fliser benyttes ofte i flere rom enn kun våtrom, og har mange fordeler ved å benyttes i andre rom også.

Vi legger selvfølgelig fliser der det skulle ønskes.